Regulament campanie promotionala

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Electrocasnicele LDK iti coloreaza bucataria si viata si au 6 ani garantie”

 

 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE:

Organizatorul Campaniei Promotionale “Electrocasnicele care iti coloreaza bucataria si viata au 6 ani garantie”  este TONIS TRADE SRL, societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in Romania, Mun. Constanta, Bd. Aurel Vlaicu, nr. 135, cam. 4, Jud. Constanta,  avand cod unic de inregistrare RO 6513110, numar de inregistrare la Registrul Comertului J13/4030/1994, cont bancar RO86RNCB0114032036480001, deschis la BCR – Constanta,  telefon 0241.484.900, fax 0241.631.100, operator de date  cu caracter personal inregistrat in registrul Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu nr. 2153, reprezentata prin D-nul EUGEN PETICĂ, cu functia de ADMINISTRATOR, (numita în prezentul regulament “Organizator“).

Prin participarea la campania promotionala, respectiv transmiterea datelor personale pentru a participa, cumparatorii accepta integral prevederile prezentului regulament.  Pe  parcursul derularii campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament, modificarile urmand a fi aduse la cunostinta publicului prin intermediul website-ului www.electrocasniceldk.ro . Anexele sau actele aditionale fac parte integranta din prezentul Regulament.

 1. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI:

Campania se desfasoara atât în reteaua magazinelor societatii TONIS TRADE S.R.L., situate la adresele:

 • MAGAZINUL TONIS TRADE CARREFOUR, situat in incinta Complex Comercial TOM, Bdul Tomis Nr 391
 • MAGAZINUL TONIS TRADE DORALY, situat in incinta Complex Comercial DORALY MALL, Sos. Mangaliei Nr 82
 • MAGAZINUL TONIS TRADE FERDINAND, Bdul Ferdinand Nr 22
 • SHOWROOM TONIS TRADE, Bdul Aurel Vlaicu Nr 135,
 • tonis.ro
 • marketplace www.emag.ro

cât și în reteaua magazinelor societatilor partenere de distributie ale societatii TONIS TRADE S.R.L..

 

 1. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI:

Campania va începe la 17.01.2018 ora  00:00:00 si se va încheia la 15.04.2018 ora 24:00:00.

Acordarea garantiei extinse de 6 ani se  face  numai  pentru  produsele  cumparate  in  acest interval de timp. Inregistrarea si revendicarea garantiei extinse se pot face in perioada 17.01.2018 – 15.04.2018 pe site-ul https://ldkelectrocasnice.ro/extragarantie-produs/ dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data achizitiei produselor, inscrisa pe factura. Orice revendicare a garantiei extinse care nu se incadreaza concomitent in aceste conditii nu va fi luata in considerare de catre organizator.

 

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE:

Campania este adresata persoanelor fizice, cu resedinta/domiciliul stabil în România,  cu varsta peste 18 ani, implinita pana la data de 16.01.2018 si care achizitioneaza produsele participante la campanie comercializate in locatiile mentionate la punctul 2, urmand a beneficia de garantia extinsa de 6 ani, in conditiile prezentului Regulament.

Un cumparator poate participa la aceasta promotie  cu oricate  produse achizitionate, pe durata si in aria de desfasurare a promotiei, cu conditia  ca  produsul/ele achizitionat/e sa fie insotite de certificat de garantie emis de societatea TONIS TRADE S.R.L.

Persoanele juridice sunt exceptate de la aplicarea prezentei campanii si implicit de la garantia extinsă de 6 ani, beneficiind doar de garantia standard de 3 ani.

 

 1. PRODUSELE PARTICIPANTE:

Produsele participante la campanie sunt cele din gama de „FRIGORIFICE LDK” (COMBINE FRIGORIFICE, CONGELATOARE, FRIGIDERE, LAZI FRIGORIFICE), cu exceptia MINIBARURILOR LDK, respectiv modelele prevazute in tabelul de mai jos:

TIP MODEL
Combina Frig. CF LDK CF 290 RED A+
Congelator CONG. LDK BD 100
CONG. LDK BD 180
CONG. LDK 2617D NF IX+
Frigider FRIG. LDK BC 100
FRIG. LDK LF 220 A+
FRIG. LDK LF 320 NF+
FRIG. LDK LF 320 NFS+
FRIG. LDK LF 340 A+
FRIG. LDK LF 340S A+
FRIG. LDK LF 260 PEARL A+
FRIG. LDK LF 220 PEARL A+
FRIG. LDK LF 150 A+
FRIG. LDK LF 150S A+
FRIG. LDK LF 220 RED A+
FRIG. LDK LF 260 RED A+
Lada frigorifica LADA FRIG. LDK BD 210
LADA FRIG. LDK BD 300
LADA FRIG. LDK BD 150
LADA FRIG. LDK BD 260
LADA FRIG. LDK BD 450
LADA FRIG. LDK BD 150D
LADA FRIG. LDK BD 260D
LADA FRIG. LDK BD 210D
LADA FRIG. LDK BD 300D
 1. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE:

Pentru a participa la aceasta promotie cumparatorii trebuie sa achizitioneze in perioada 17.01.2018 – 15.04.2018 produsele mentionate  la articolul  5 al prezentului  regulament si apoi sa inscrie datele personale si ale produsului achizitionat pe formularul online aflat la adresa https://ldkelectrocasnice.ro/extragarantie-produs/.

In cazul in care sunt intâmpinate dificultăți la completarea  formularului  online,  cumparatorii pot suna la numarul de telefon 0376.448.036 sau pot solicita sprijin pentru inregistrare in scris la email : support@electrocasniceldk.ro  .

Garantia extinsa se obtine automat fie prin completarea obligatorie a tuturor câmpurilor formularului de la adresa online https://ldkelectrocasnice.ro/extragarantie-produs/ , fie sunand la numarul de telefon 0376.448.036. Astfel, dupa inscrierea datelor personale si referitoare la achizitie la adresa online de mai sus, participantii vor primi pe email „Certificatul de extragarantie produs” impreuna cu „Numar unic de inregistrare a extragarantiei” care reprezinta garantia extinsa totala de 6 ani calculata de la data achizitiei. In cazul in care participantul care a primit pe email „Certificatul de extragarantie produs” nu va prezenta acest document listat la unitatea service unde se adreseaza,  extragarantia  de 3 ani nu va fi acordata.

Participantului la promotie care va obtine extragarantia prin telefon, dupa comunicarea datele personale si de achizitie, i se va comunica un numar unic de inregistrare a extragarantiei pe care, are obligatia de a-l nota pe „Certificatul de garantie si conformitate” primit la achizitie pentru garantia de 3 ani, in campul special prevazut denumit „Numar unic de inregistrare a extragarantiei”. In cazul in care participantul nu va nota codul comunicat telefonic, extragarantia  de 3 ani nu va fi acordata.

Toate conditiile aferente garantiei standard, precum si respectarea instructiunilor de utilizare din manualul produsului ramân valabile si în cazul garantiei extinse.

 

 1. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE ALE PARTICIPANTILOR PERSOANE FIZICE

lnformatille inregistrate de Organizator in decursul acestei promotii, mai exact datele cu caracter personal furnizate de cumparator referitoare la nume, prenume, telefon, sunt destinate pentru activitati de reclama, marketing si publicitate si sunt accesate de catre reprezentantii Organizatorului si de catre administratorul website-ului unde se colecteaza aceste informatii.

Prin inscrierea in Campanie, participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul Campaniei si cu faptul ca datele lor personale sa fie prelucrate.

Participantii nu sunt obligati sa furnizeze datele, refuzul acestora determina insa imposibilitatea participarii la aceasta promotie.

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal sunt: inregistrarea participantilor campaniei si acordarea garantiei extinse.

Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

In intelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus mentionate apartinand persoanelor vizate au urmatorul continut:

 • Dreptul de acces la date: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Astfel, la cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, trimisa la adresa societatii TONIS TRADE SRL, cu sediul in Romania, Mun. Constanta, Bd. Aurel Vlaicu, nr. 135, cam. 4, Jud. Constanta, o data pe an, in mod  gratuit,  Organizatorul va confirma ca utilizeaza date care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora.
 • Dreptul de interventie asupra datelor: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:

(i)         dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

(ii)        dupa caz; transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

 • Dreptul de opozitie: Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

Datele participantilor nu vor fi transferate in strainatate. Daca unele din datele despre participanti sunt incorecte, acestia sunt rugati sa informeze Organizatorul cat mai curand posibil.

Dupa data incetarii campaniei, baza de date prelucrata a participantilor va fi administrata astfel: pentru cei care si-au exprimat in mod neechivoc acceptul pentru primirea ulterioara desfasurarii campaniei a informarilor de marketing, prin bifarea casutei “DA” la intrebarea “Doresc sa primesc informatii despre produsele si campanii viitoare organizate de TONIS TRADE SRL”, datele personale ale acestora se vor pastra; pentru restul participantilor, care au bifat casuta prin care nu sunt de acord cu primirea de informatii ulterioare, datele lor persona le se vor distruge urmand a se consemna distrugerea acestora conform prevederilor Legii 677/2001.

 1. TEMEIUL LEGAL si LITIGII:

Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata si a Legii nr. 677 din 21  noiembrie  2001 pentru  protectia  persoanelor  cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, asa cum a fost ulterior modificata.

In cazul unor potentiale conflicte aparute intre organizator si participantii la campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.

In cazul in care nu este posibila rezolvarea pe cale amiabila, partile implicate vor inainta conflictele spre solutionare instantelor competente romane de la sediul organizatorului.

 1. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI:

Regulamentul Oficial al campaniei promotionale Electrocasnicele care iti coloreaza bucataria si viata au 6 ani garantie” va fi disponibil gratuit oricarui participant în magazinele participante la promotie si pe situl web www.electrocasniceldk.ro .

Redactat azi, 16.01.2018, la sediul organizatorului, in doua exemplare originale.